Po připojení prvního bloku k síti pokračují energetické testy v reaktoru. Plného výkonu dosáhne začátkem příštího týdne. První blok byl kvůli plánované výměně odpojen 16. července a jeho připojení k síti se nakonec o tři týdny prodloužilo.

"Důvodem byly dodatečně zařazené práce na motorech hlavních cirkulačních čerpadel. S jsme v původním harmonogramu nepočítali a do odstávky jsme je zařadili po provedených kontrolách," vysvětlil mluvčí s tím, že původní plány hovořily o připojení v polovině září, nicméně personál blok nastartoval až 8. října.

Staré palivové články energetici ve speciálním kontejneru uložili do nového skladu použitého paliva v areálu elektrárny. Na výměně paliva se v průběhu odstávky podílelo 600 zaměstnanců ČEZ a asi 1000 pracovníků z 50 dodavatelských firem.