Počítá se také se vznikem fondu, do kterého budou provozovatelé solárních elektráren přispívat na budoucí likvidaci vyřazených solárních panelů. Zákon by mohl podle Fiřta platit zhruba v březnu příštího roku.

"Podle zákona nebude podporován žádný fotovoltaický zdroj, jehož elektřina bude dražší než 6000 Kč za megawatthodinu," uvedl Fiřt.

Zákon bude souviset s Národním akčním plánem o obnovitelných zdrojích, který stanovuje limity pro rozvoj obnovitelných zdrojů. "Podpora obnovitelných zdrojů už nebude neohraničená," uvedl Fiřt. Obnovitelné zdroje se podle něj budou moci rozvíjet jen do té míry, která dovolí státu v roce 2020 vyrábět 13 procent energie z těchto zdrojů, jak se ČR zavázalo v rámci EU.

Podoba fondu není dohodnuta

Jak bude fond pro budoucí likvidaci vyřazených solárních panelů vypadat, není zatím dohodnuto. "Přesná podoba tohoto fondu je ještě předmětem diskuse, ale bude to obdoba jaderného účtu," uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Na jaderný účet, který je určený na nakládání s radioaktivními odpady, odvádějí peníze původci těchto odpadů.

Solární elektrárny by podle návrhu měly také platit za situace, kdy nedodávají elektrickou energii, a způsobují tím odchylky v distribuční soustavě. Podle Fiřta by elektřinu z obnovitelných zdrojů neměly v budoucnosti vykupovat distribuční společnosti, ale několik obchodníků vybraných ministerstvem průmyslu a obchodu. Tím by mohl být snížen dopad cen elektřiny z obnovitelných zdrojů pro konečné spotřebitele.

Kvůli vysokým příspěvkům na obnovitelné zdroje hrozí v roce 2011 zdražení elektřiny pro domácnosti o zhruba 12 procent a pro průmyslové podniky o asi 17 procent. Vláda nyní hledá opatření jak tento růst cen omezit. Zrušila například podporu solárních elektráren na volné ploše a zrušila jejich osvobození od daně z příjmů.

Podle Fiřta ale stát reaguje příliš pozdě, řada opatření začne platit až od příštího roku a ceny elektřiny tak ovlivní rozvoj solárních zdrojů do konce letošního roku. Vládou ustanovený koordinační monitorovací výbor předložil vládě také opatření, podle kterého by se zátěž z příspěvku na obnovitelné zdroje rozdělila do více částí. Vláda návrh projedná příští týden, aby začal platit co nejdříve.