V samotném září skončilo hospodaření státu se schodkem 20,9 miliardy korun, zatímco loni v září měl rozpočet přebytek 2,3 miliardy korun. V meziročním srovnání je schodek rozpočtu podle MF ovlivněn loňským převodem téměř 32 miliard korun z rezervních fondů ministerstev do rozpočtu. Negativně se také podle MF projevil převod zálohy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na 4. čtvrtletí. Loni se totiž tento převod uskutečnil až v říjnu.

Příjmy rozpočtu ke konci září stouply meziročně o 19,2 miliardy na 745,9 miliardy korun. Na pojistném na sociální zabezpečení stát vybral 263,1 miliardy korun, meziročně o necelé procento více. Plány letos počítají s růstem o 5,5 procenta.

Vláda v červenci mimo jiné i proto schválila úspory v letošním rozpočtu, které mají za cíl udržet letos deficit veřejných financí na 5,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje státu totiž mají být proti původním očekáváním na konci roku nižší o 28,2 miliardy korun. Ministerstva tak mají vládou zavázány výdaje za dalších 10,2 miliardy korun. Již na počátku roku jim vláda zavázala výdaje za šest miliard Kč. O dalších zhruba 1,8 miliardy korun zeštíhlí kapitoly Státní dluh a Všeobecná pokladní správa.

Příjmy státu stouply

Daňové příjmy státu ke konci září stouply o 21,1 miliardy na 376,3 miliardy korun. "Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní, inkasem DPH a daní z příjmu právnických osob," uvedlo MF. Spotřební daně i sazby DPH stouply od letošního roku v rámci schváleného úsporného balíčku.

Inkaso spotřebních daní stouplo o sedm procent na 95,7 miliardy korun. Rozpočet počítá s růstem o necelých 14 procent proti roku 2009. Na dani z přidané hodnoty stát vybral 137,5 miliardy korun, meziročně o osm procent více.

Příjem státu na daních od firem meziročně stoupl o 5,5 procenta na 69,2 miliardy korun. Plány přitom počítají s růstem o více než pětinu. Podle MF je ale daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 procent na 20 procent. V samotném září stát v rámci této daně vybral 16 miliard korun.

Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 62,7 miliardy korun, tedy o dvě procenta více než před rokem. Rozpočet počítá s růstem o 3,1 procenta.

Výdaje ale také

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání stouply o 31,4 miliardy na 845,5 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil o 0,8 procenta více než před rokem, tedy 322,7 miliardy korun. Z toho na důchodech stát vyplatil 259,1 miliardy korun, což je o 6,5 miliardy více než o rok dřív. Naopak na důchodovém pojištění stát vybral pouze 233,9 miliardy korun.

Na obsluhu a úroky státního dluhu stát ke konci září zaplatil v meziročním srovnání o 2,8 miliardy korun méně, tedy 35,8 miliardy korun.