Celkem 57 procent dotázaných předpokládá, že ekonomická recese povede k posílení Evropské unie.

Pouze 37 procent lidí se domnívá, že protikrizová opatření by měly vykonávat nadnárodní evropské orgány.

Do průzkumu se zapojilo 13 000 respondentů z 11 zemí Evropské unie.