Celkem se na důchodové a nemocenské pojištění vybralo v prvním pololetí 190,6 miliardy korun a vydalo 209,1 miliardy. Příjmy z pojistného na důchodové zabezpečení byly 176,8 miliardy korun. Na důchody se ovšem vydalo 196 miliard. Na nemocenské pojištění úředníci správy sociálního zabezpečení vybrali 13,8 miliardy korun. Lidem, kteří v tu dobu čerpali nemocenskou, odeslali 13,1 miliardy.

Deficit účtu sociálního pojištění přitom ve srovnání s minulostí prudce roste. Loni ve stejném období na něm chybělo "pouze" 11,5 miliardy. A to za situace, kdy byl deficit i na výběrech a výdajích za nemocenské. Předloni byl na účtu dokonce přebytek ve výši 15,7 miliardy korun.

Podle dřívějších vyjádření ČSSZ může za deficit zejména dopad ekonomické krize. "Vývoj příjmů z pojistného na sociální zabezpečení v roce 2010 je nezbytné rovněž posuzovat v kontinuitě vývoje roku předchozího," okomentovala pro ČTK propad mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Výši příjmů na sociální zabezpečení podle ní ovlivnilo například snižování některých sazeb pojistného, slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které byly poskytnuty firmám a živnostníkům, a nárůst počtu firem v insolvenci. Dále hrál svou roli i pokles počtu pojištěnců, za které se platí pojistné.