Výkon elektrárny má být až 35 MW. Největší podobná elektrárnu fungovala dosud u Stříbra na Tachovsku, její výkon je třikrát nižší.

Vláda chce počet solárních elektráren omezovat, kvůli prudkému růstu jejich počtu stoupá cena elektřiny, protože výroba energií z obnovitelných zdrojů je pro konečného spotřebitele drahá.

Elektřina z obnovitelných zdrojů je také značně nespolehlivá. Pokud přírodní podmínky přejí, vyrábí se jí zbytečně moc, v opačném případě může chybět. To zatěžuje přenosovou soustavu.

Podle závazku EU musí Česko od roku 2020 pokrýt elektřinou z těchto zdrojů 13 procent spotřeby.