Dráhy si kromě jiného pochvalují prodej prostřednictvím supermarketů a nejrůznější akční nabídky. Již před časem totiž začala firma spolupracovat na prodeji jízdného v obchodech řetězce Lidl či Globus. Na růstu tržeb se tito prodejci podílejí částkou 30 miliónů korun.

„Po konsolidaci marketingových aktivit v loňském roce a zásadním snížení výdajů došlo také ke změně filozofie marketingu ČD, který se zaměřuje téměř výhradně na propagaci konkrétních produktů se zacílením na konkrétní skupiny cestujících. V souladu s tím České dráhy chystají zjednodušení portfolia svých nabídek, zahajují školení personálu mimo jiné v prodejních dovednostech,“ uvedl podnik.

Ve světě přitom nejde o nic nového, zahraniční železnice skrze domluvené partnery prodávají jízdné již dávno.

České dráhy loni poprvé hospodařily s provozním ziskem před odpisy (EBITDA). Především díky několikamiliardové pomoci od státu se výsledek zlepšil o 4,8 miliardy na 1,1 miliardy. Celkem ale hospodaření státního dopravce skončilo v miliardovém minusu, hlavně kvůli odpisům.