Za první pololetí si majitelé poprvé zaregistrovali 89 026 nových osobních aut a 63 852 ojetých vozů z dovozu. Naopak vyřazeno z registru bylo 94 678 osobních aut.

Na dotaz Práva, jestli se tedy snížilo i průměrné stáří vozového parku v ČR, který patří k nejstarším v Evropské unii, však Šípek odpověděl: „Přesné údaje o tom ještě nemáme, ale vypadá to, že stáří vozového parku se příliš nezměnilo a nadále bude kolem 13,6 roku. Ve starých autech přitom zahyne při nehodách téměř o dvě třetiny více lidí než v nových vozidlech, a šance přežít těžkou nehodu je v nich o 60 procent menší.“

Téměř 60 % vozů je starších než 10 let

První krok k tomu, aby se vozový park konečně omladil, byl v Česku učiněn loni zavedením poplatku, jenž učinil téměř neprodejnými vozy nesplňující ekologické normy.

Tempo obnovy vozového parku však nadále nedosahuje ani poloviny obvyklého průměru EU, který je 8 až 10 procent ročně z celkového počtu registrovaných vozidel. Podíl vozidel starších deseti let se tak v naší republice blíží k šedesáti procentům, zatímco v západoevropských zemích je to jen 25 až 35 procent.

Jak SAP dále uvedl, z celkového počtu v Česku registrovaných osobních aut je 74 procent (3,313 miliónu) s benzínovým motorem a 25,9 procenta (1,158 miliónu) s motorem vznětovým. Podíl firemních osobních automobilů na celkovém počtu registrovaných osobních vozů je přitom relativně nízký a k letošnímu 30. červnu činil jen necelých čtrnáct procent.

„Letos však přece jen dochází i k mírné změně struktury vlastníků při nákupu vozidel. Zatímco loni byl podíl firemních vozidel na prvních registracích nových osobních automobilů jen 41,28 procenta, za letošních prvních šest měsíců se zvýšil na 55,84 procenta,“ informoval Šípek.