Výsledky odrážejí zvýšení výnosů, které bylo vyvoláno vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2009. Těžba uhlí dosáhla 2,747 miliónu tun, což znamená meziroční snížení o 12 procent, produkce koksu se naopak meziročně zvýšila o osm procent na 251 tisíc tun. Meziroční snížení těžby uhlí firma vysvětluje vysokým objemem produkce v prvním čtvrtletí roku 2009.

Prodej koksu se zvýšil o 171 procent díky lepším podmínkám na trhu. Zásoby koksu se meziročně mírně snížily o 29 procent na 175 tisíc tun, ve srovnání s nárůstem zásob v prvním čtvrtletí 2009, kdy dosahovaly 246 tisíc tun.