Obě Tykačovy firmy registrované na Kypru částku požadovaly jako doplatek včetně úroků za odprodej dohromady zhruba tříprocentního podílu v bývalém Českém Telecomu. Většinu ve firmě koupila roku 2005 od státu právě španělská Telefónica a společnost přejmenovala na Telefónica O2 Czech Republic.

Venten Management držel 8,26 miliónu akcií a Lexburg Enterprises 2,92 miliónu, uvádí Ekonom. Oba tito minoritní vlastníci nejdřív přijali nabídku Telefóniky na odkup ve výši 456 korun za akcii, ale vzápětí po uskutečněné transakci firmu zažalovali o doplatek. Státu totiž Telefónica zaplatila za jednu akcii Českého Telecomu zhruba 502 korun.

Požadovanou částku 1,2 miliardy tvořil vlastní doplatek ve výši 644 miliónů korun a zvyšující se úroky. Soud zároveň rozhodl, že soudní poplatky jakož i plnou náhradu nákladů žalované straně uhradí žalující firmy.