BusinessEurope, jehož členskou organizací je i Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve svém barometru Jaro 2010 hodnotí výkon zemí EU a Norska a Švýcarska podle klíčových ukazatelů, jakými jsou stupeň využití práce, produktivity, investic, konkurenceschopnosti, veřejných financí a stav realizace strukturálních reforem u jednotlivých členských zemí v roce 2009.

ČR je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi hodnocena poměrně vysoko v exportní výkonnosti (čtvrté místo z 29 zemí). Rovněž v oblasti veřejných financí (10. místo z 29 zemí) i přes loňské a současné jejich zhoršení patří mezi země s lepšími výsledky. Podle Svazu průmyslu tedy zemi nehrozí bezprostředně osud Řecka nebo Irska a Slovinska, kde se rovněž prudce zhoršily veřejné finance, či dalších zemí, jakými jsou Maďarsko a Estonsko, které musely přijmout velmi tvrdá rozpočtová opatření.

"Udržitelnost veřejných financí je společný problém. Situace je v různých zemích odlišná v závislosti na výši veřejného dluhu a strukturálního deficitu, rozdílech v propadech systémů sociální ochrany a potencionálního růstu jednotlivých ekonomik. Udržitelnost je ovšem všeobecným cílem a společnou obavou členských států EU," uvedla Vladimíra Drbalová, která zastupuje svaz v Bruselu.

V daňové zátěži se drží ČR na průměru

Co se týká daňové zátěže a hodnocení rozpočtových reforem v souvislosti s demografickým vývojem, se ČR ocitla v průměru - v obou případech na 12. místě. Poměrně vyšší jsou náklady práce, 18. místo z 29 hodnocených evropských zemí, a nepříznivá je informace ohledně produktivity práce (22 místo). V produktivitě práce se Česko ocitlo těsně za Slovenskem, ale před Maďarskem a Polskem.

Nejhůře dopadly v celkovém hodnocení BusinessEurope Litva, Řecko a Španělsko, které vykázaly špatné ekonomické výsledky zejména v ekonomickém výkonu, zaměstnanosti, veřejných financích a investicích. Rovněž Irsko, Slovinsko a Velká Británie vykázaly slabší pozici a odolnost svých ekonomik v podmínkách recese a poměrně výrazné zhoršení ekonomických ukazatelů.

Největší překážky konkurenceschopnosti Evropy leží podle barometru uvnitř národních ekonomik a souvisejí s úrovní národních reforem. Jako priority a doporučení pro národní vlády označilo 40 členských zaměstnavatelských svazů BusinessEurope orientaci na udržitelnost veřejných financí, finanční trhy a přístup k financím, vzdělávání a celoživotní vzdělávání, sektorově specifickou regulaci a výzkum, vývoj a inovace.