"Náhradní dobou pojištění přestává být od ledna 2010 studium na střední, vyšší odborné nebo na vysoké škole po osmnáctém roce věku,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení. Důvodem je změna zákona, která je součástí předloni schválené druhé fáze důchodové reformy.

Dále už se bude doba studia po osmnáctém roce počítat jen pro nárok na invalidní důchod, nikoli ale už na důchod starobní. Lidem, kteří vystudovali před koncem loňského roku, ale ještě roky na škole na důchod započítány budou.

"Doba studia vykonávaného do 31. 12. 2009 včetně se bude hodnotit nadále jako náhradní doba pojištění,“ potvrdila Právu tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Ovlivní to i výši důchodu

"Není přitom rozhodující, zda bylo studium dokončeno, či nikoli. Například pojištěnci, který dosáhl věku 18 let dnem 1. 9. 2009 a studuje střední školu, se bude hodnotit doba studia od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009,“ dodala Filipová.

Nezapočítávání studia na penzi ovlivní v budoucnu nárok na důchod. Ještě loni například platilo, že ze studia na vysoké škole je započítáváno až šest let jako náhradní doba pojištění.  

Člověk přitom při odchodu do důchodu musel mít alespoň 25 let pojištění. Letos to je již 26 let a potřebná doba pojištění stoupne v důsledku změny zákona postupně až na 35 let.

Nezapočítávání studia ale také sníží výši procentní části důchodu, která se počítá mimo jiné i podle let pojištění. Za šest let studia se podle doposud platných pravidel procentní výměra důchodu zvedla o 7,2 procenta výpočtového základu. Lidem, kteří studovali před rokem 1996, dokonce o devět procent.

Pojištění si lze doplatit

Tato procenta tak budou novým absolventům při výpočtu důchodu chybět. Pokud tomu budou chtít zabránit, mohou se sice přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. To ale například letos stojí 1660 korun měsíčně.

"Není nezbytné, aby se studenti přihlašovali k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění během studia. Mohou se přihlásit kdykoli po jeho dokončení a dobu studia si podle svých finančních možností doplatit, nebo se nemusí přihlašovat vůbec,“ dodala Filipová.