„Přenosová soustava České republiky byla na konci listopadu provozována na hranici bezpečného provozu. Přetěžování některých vedení způsobila zvýšená výroba větrných elektráren na severu Německa a následné přetoky elektřiny z Německa a Polska do ČR,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Podle ČEPSu je situace v současnosti stabilizovaná, to však neznamená, že se nebezpečí nemůže opakovat. Dalším problémem je to, že jakmile elektřina ze zahraničí přeteče do ČR, firma musí hradit náklady spojené s přetoky.

„Náklady na nutné změny zapojení a ztráty vzniklé přenosem elektřiny, která přes naši soustavu přetéká do soustav okolních, neseme my a potažmo i konečný zákazník,“ řekl generální ředitel společnosti ČEPS Petr Zeman.

Podle něj neexistuje mechanismus, který by tyto náklady kompenzoval.

Společnost ve středu také uvedla, že do budoucna bude každým rokem na obnovu a rozvoj přenosové soustavy vynaloženy tři až 4,5 miliardy korun ročně.