Počet neplatičů sice podle šéfa Sdružení nájemníků výrazně neroste, významně se ale zvyšuje podíl nájemného na celkových výdajích domácností. "Musí potom omezovat další výdaje jako například peníze na výživu, volný čas a podobně," uvedl Křeček. "Lidé sice nájem zaplatí, ale to co jim často zbývá, je směšné," dodal.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ale v březnu operovalo s jinými čísly. Do problémů s placením nájmu by se podle údajů resortu mohlo v roce 2010 dostat přibližně 40 000 domácností. Pro zhruba 2000 domácností může být situace kritická natolik, že mnoho z nich může skončit "na ulici".

Sdružení nájemníků uvádí, že podíl nájemních bytů činí v současnosti přibližně pětinu z celkového bytového fondu, což je kolem 900 000 až 950 000 bytů.

Sdružení chce u politiků prosadit nový zákon o nájemném, který by určoval výši nájmů a způsob jejich zvyšování. Nová norma prý musí vycházet z reálné situace lidí, a nikoli ze současné výše tržních nájmů. Do oblasti tržního nájemného patří v současnosti podle údajů SON přibližně 22 procent bytů, většina nájemních bytů stále patří do režimu regulovaného nájemného.

Kvůli situaci kolem nájemního bydlení pořádá odpoledne Sdružení nájemníků konferenci, které by se měli zúčastnit zástupci všech parlamentních stran, krajů a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.