„Ekologické zemědělství se v Česku se rozvíjí od roku 1990. Tehdy hospodařily ekologicky pouze tři farmy. Dnes jich je registrováno 2 586. Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství dosáhala 391 965 hektarů, to znamená podíl 9,22 procenta z rozlohy zemědělské půdy u nás,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Centrem rozvoje zůstávají horské regióny a podhůří. Ministr upřesnil, že stále stoupá i počet výrobců biopotravin. Nyní jich je 429. Nejvíce z nich působí v Jihomoravském kraji (101), v Praze (49) a Středočeském kraji (47).

Chybí mléko a vejce

Čeští zákazníci si teď z domácí bioprodukce nejčastěji pochutnávají na pečivu, čaji, koření, mouce, těstovinách, dětské výživě, vepřovém a hovězím masu, vínu či mléčných výrobcích.

Některé biozboží je ale třeba stále dovážet. „Jde zejména o vejce, ovoce, zeleninu, mléko, kde je nabídka nedostatečná a nepokrývá poptávku spotřebitelů. Například oleje nebo kuřecí maso nejsou českými výrobci biopotravin produkovány vůbec,“ řekl Šebesta.

U některých potravin je možnost výroby v ČR omezená. Jde například o med. Včelařům jeho biokvalitu znemožňuje husté zalidnění republiky s intenzivně obhospodařovanou půdou, tedy nedostatek vhodného pylu. Ministr shrnul, že česká bioprodukce se naopak stále rozvíjí zejména u hovězího, pečiva, mléka a koření.

Ve snaze podpořit odbyt jeho resort podpořil v září akci Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin. Zapojily se do něj například řetězce Tesco, Albert nebo Spar, které nabídnou zákazníkům vybrané produkty zlevněné. Sedmdesát procent spotřebitelů totiž chodí pro biopotraviny právě do obchodů. Zbytek pro ně zamíří přímo k farmářům nebo výrobcům.

Očekává se zlevnění

Ministerstvo zemědělství (MZe) očekává do budoucna zlevnění biopotravin. Vychází z vývoje v západní Evropě. O tom, jak vše půjde rychle, rozhodne poptávka zákazníků. Vyšší ceny oproti tzv. běžnému zboží vysvětlil resort nižšími výnosy ekofarem, vyššími náklady na jejich přepravu a také tím, že se rychleji kazí.

Od příštího roku se také zpřísní úřední dozor nad kvalitou bioproduktů. Jde o důsledek zavádění jednotného značení v rámci Evropské unie. To by mělo být na výrobcích od července 2010. Zatím se v ČR používá národní zeleno-bílé logo.

MZe podporuje rozvoj ekologického hospodaření už více než osmnáct let různými dotacemi. Zvyšuje jimi počet farem, které se k přírodě chovají šetrněji než tzv. běžní zemědělci. Resortu jde především o snížení používání pesticidů a nejrůznějších hnojiv v krajině.

Nyní jsou ekodotace vypláceny z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013. Například na travnaté porosty mohou zemědělci získat asi dva tisíce korun na hektar, na ornou půdu pak 3500 Kč/ha na vinice a sady pak přes 20 tis. Kč/ha.