Spor mezi Světlíkem na jedné straně a jeho společníky Beranem a Petrem Novotným (ten vlastnil pět procent akcií, které v průběhu sporu převedl na Berana) začal před čtyřmi lety.

Finančníci Beran s Novotným kdysi poskytli Světlíkovi kapitál na privatizaci Vítkovic. Později ale začali prosazovat své názory na řízení firmy, a když se se Světlíkem nedokázali shodnout, dohodli se na prodeji svých podílů v holdingu Vítkovice miliardáři Karlu Komárkovi.

Světlík prodej napadl a začal uplatňovat vlastní předkupní právo, jež podle něj plyne ze smlouvy mezi společníky. Za pravdu mu dala arbitráž u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR a později i městský soud.

Vítkovice Holding je zastřešující společnost strojírenské skupiny se 26 společnostmi, které mají roční obrat 20 miliard korun.