Češi podle komise nepřevedli do národní legislativy všechna ustanovení evropské směrnice, která upravuje práva spotřebitelů. Jejím základem je přitom ustanovení, že pokud se během prvních dvou let od dodání na zakoupeném zboží objeví vada, nese odpovědnost prodávající a spotřebitel má nárok na opravu nebo výměnu zboží.

Za určitých podmínek může spotřebitel místo toho získat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

Špatný je také trh s plynem a elektřinou

Evropská komise se také ve čtvrtek opřela do trhu s plynem a elektřinou. Podle komisařů totiž 25 zemí včetně Česka nenaplňuje unijní normy týkající se vnitřního trhu s plynem a elektřinou.

Pokud členské země nesjednají nápravu, hrozí jim, že by nakonec mohly skončit před Evropským soudním dvorem, kde by jim pak mohla hrozit až vysoká pokuta.

Pokud členské státy správně nepřevedou dané normy, kvůli nimž je výkonný orgán bloku kritizuje, pak podle komise hrozí, že spotřebitelé i další účastníci trhu nebudou moci využívat výhod plynoucích z otevřeného energetického trhu v EU.

Problémy, které zemím komise vytýká, se obecně týkají několika různých oblastí: například nedostatku transparentnosti a přístupu k informacím, nedostatečnému přístupu k přeshraničním sítím s elektřinou či plynem či narušování trhu regulovanými cenami za energie.