Ve srovnání se stejným obdobím loni je letos květnový výsledek horší o 33,1 miliardy korun, přičemž hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 15,8 miliardy korun.

Celkové výdaje ke konci května meziročně vzrostly o 20,6 miliardy na 471,4 miliardy korun. Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 429,6 miliardy Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. K poslednímu květnu bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 175,8 miliardy korun, což představovalo meziroční růst o 11,2 miliardy Kč. Z toho na důchody připadlo 138 miliard korun, tedy o 11,9 miliardy Kč více než ve stejném období loni.

Dosažené celkové příjmy ve výši 400 miliard korun představovaly 35,9 procenta schváleného rozpočtu, když loni v květnu byly plněny na 39,8 procenta. Meziročně tak byly nižší o tři procenta na 12,4 miliardy Kč.