„Dopady na lidi, zejména ty chudé, mohou být obrovské. Nesmíme dopustit, aby nezaměstnanost zvyšovala chudobu a sociální vyloučení,“ řekl evropských komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

Statistiky byly zveřejněny na bruselské konferenci o chudobě pořádané v rámci českého předsednictví EU. Ukazují růst počtu nezaměstnaných napříč Unií. S tím přicházejí problémy s placením finančních závazků i každodenních životních nákladů.

Každá sedmá domácnost

„Podle dostupných dat má zhruba každá sedmá evropská domácnost problémy se splácením půjček. Předluženost domácností s nízkými příjmy dále stoupá,“ upřesnil náměstek českého ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek.

Podle odborníků je nutné řešit u ohrožených skupin především dostupné bydlení v lokalitách s dobrým dopravním spojením a dostupnými školami a zajistit jim kvalitní zdravotní péči. V ČR pak patří k nejohroženějším v tomto směru Romové.

„Krize je více než kdy jindy časem pro solidaritu a hledání společných řešení. Zranitelné skupiny jsou posledními, které jsou pro práce najímány, a prvními, které jsou z práce propouštěné,“ uvedl Špidla.

Česko, premiant i hříšník

Česká republika vykazuje ve statistikách osob ohrožených chudobou jednu z nejlepších pozic v EU, konkrétně deset procent populace, tj. asi milión občanů. Špičku vedeme s Nizozemskem. Nejhůř jsou na tom Řekové a Lotyši, kde chudoba hrozí zhruba každému pátému.

Čísla berou v úvahu loni garantovanou minimální mzdu a životní minimum pro jednu osobu v dané zemi. Zatímco pro ČR tak byla stanovena hranice chudoby na šest tisíc korun měsíčně, v Lucembursku v přepočtu na koruny přes 37 tisíc.

ČR má v EU také dlouhodobě nejnižší statistiky nezaměstnaných. Naopak značné nedostatky vykazuje v rovném přístupu v rámci pracovního trhu, konkrétně například v možnosti sladit zaměstnání s rodinným životem nebo v možnosti zaměstnávání starších občanů.

Češky v ohrožení

Na překážky narážejí podle Unie v práci především české matky s dětmi. A ač jich z pohledu EU u nás pracuje nejvíce, stát ani zaměstnavatelé jim příliš vstříc nevycházejí. Právě nevůle přitom může mnohé uvrhnout do chudoby.

K nejohroženějším patří Češky samoživitelky s dětmi. Materiálnímu strádání je pak vystaveno každé šesté české dítě. Návrhy na zlepšení situace? Třeba rozšířit síť zařízení pro děti.