„Rozhodnutí není podle Českých drah správné a vykazuje závažné nedostatky. ČD budou žádat o odložení splatnosti a v zákonné lhůtě podají správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se budou domáhat zrušení rozhodnutí,“ uvedly České dráhy.

Generální ředitel podniku Petr Žaluda na tiskové konferenci uvedl, že velkým pochybením antimonopolního úřadu bylo, že pokutu vyměřil za dominantní postavení v nákladní dopravě, přičemž v potaz nebyl brán celý trh, tedy včetně kamiónové dopravy.

Žaluda upozornil, že již na konci roku 2007, byla z ČD vyčleněna dceřiná společnost ČD Cargo, která se nákladní dopravě věnuje. Pokutu by však měl platit mateřský podnik, který se angažuje pouze v osobní přepravě.

Prohřešků bylo více

Pokutu antimonopolního úřadu řeší České dráhy již od loňského léta. Tehdy měl státní podnik zaplatit 270 miliónů korun, ale po rozkladu byla pokuta snížena na současných 254 miliónů korun.

Dráhy podle úřadu porušovaly zákon v období od 1. ledna 2003 do 30. listopadu 2007 tím, že si účtovaly rozdílné ceny za služby železniční nákladní dopravy a také uplatňovaly rozdílné výše marží.

Výčet prohřešků ČD je mnohem širší, například slovenské společnosti Šped-Trans a české firmě Sped-Trans znemožnily v roce 2006 a části roku 2007 uzavírat smlouvy o zákaznickém tarifu, a získat tak slevu z veřejného ceníku, a dále stanovily povinnost skládat stoprocentní zálohy na jimi poskytované služby železniční nákladní dopravy.

Již loni však ČD prohřešky napravily, a to zejména díky tomu, že ČD vyčlenily nákladní dopravu do podniku ČS Cargo.