Hospodářské výsledky banky za první čtvrtletí jsou podle zprávy ČS zejména ovlivněny pokračujícím růstem zisku z provozních činností a nárůstem tvorby opravných položek na úvěrová rizika.

"Těší mne, že i za současné ekonomické situace dosahujeme vynikajících obchodních výsledků, jak je vidět na dvojciferném růstu provozního zisku, který je očištěn o dopady ekonomické situace a odráží reálné obchodování banky," komentoval dosažené výsledky generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer.

Na poplatcích a provizích vybráno přes dvě a půl miliardy

Zásluhu na zvyšování provozního zisku má nárůst čistých úrokových výnosů tažený úvěrovými obchody občanům a komerčním klientům, naopak se snížily úrokové výnosy z mezibankovních obchodů, repo operací a z cenných papírů, a to kvůli jejich nižšímu objemu v bilanci banky. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o 8,9 procenta na 7,76 miliardy Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 4,20 procenta z 4,06 procenta v loňském prvním čtvrtletí.

Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly 2,63 miliardy Kč a kopírují tak loňský čtvrtletní výsledek. Vzrostly zejména příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů a karetních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl ve srovnání s minulým obdobím o 33 procent na 0,9 miliardy Kč, především kvůli výnosům z obchodování s cennými papíry a z derivátových operací. Snížily se příjmy z operací s cizími měnami, uvádí tisková zpráva spořitelny.

Zisk klesl také rakouské Erste Group Bank, do níž Česká spořitelna patří. V prvním čtvrtletí snížila čistý zisk po menšinových podílech meziročně o 26 procent na 232,1 miliónu eur (6,2 miliardy korun). Před rokem banka hospodařila se ziskem 315,6 miliónu eur. Provozní zisk banka zvýšila meziročně o 10,3 procenta na rekordních 838,5 miliónu eur (22,4 miliardy Kč).