"Zásilka je celá pozastavena, nebyla a nebude uvedena do oběhu a bude vrácena zpět dodavateli do Ukrajiny," uvedl mluvčí veterinární správy Josef Duben.

Tetracyklin podle evropské legislativy nesmí být v medu přítomen vůbec. "Zdrojem kontaminace je pravděpodobně ošetření včelstva tetracyklinem proti některé chorobě včel, zřejmě proti moru včelího plodu. V ČR je léčba moru včelího plodu zakázána, právě kvůli riziku obsahu reziduí veterinárních léčiv v medu," dodal Duben.

Země mimo EU mohou dovážet med, pouze pokud splňují požadavky pro sledování cizorodých látek ve stejné míře, jako mají členské státy. Podle Státní veterinární správy se v českém medu rezidua léčiv neobjevují.

"Naši včelaři si všechna potenciální rizika uvědomují, a proto i dodržují ustanovení veterinární legislativy. Proto je také český med dobře obchodovatelnou komoditou i v rámci intrakomunitárního trhu," uvedla veterinární správa.