„Nepočítáme s hromadným propouštěním, ale s postupným uvolňováním. Preferovat budeme způsoby redukce nejméně bolestivé, to je uvolňování zaměstnanců splňujících podmínky odchodu do starobního důchodu a neobsazování pracovních míst uvolněných v rámci běžné zaměstnanecké fluktuace. Těm, kteří se i přesto stanou nadbytečnými, budeme poskytovat pracovně právní poradenství a samozřejmě veškerá plnění vyplývající ze zákoníku práce a podnikové kolektivní smlouvy,“ ujistila personální ředitelka LČR Jitka Věková.

Vedení podniku neplánuje snižování mezd a příjmů zaměstnanců. Podle Věkové ale bude společnost možná redokvat některé benefity.

Jedním z dalších kroků projektu bude omezení počtu tzv. režijních honiteb. Státní lesy obhospodařují více než 1100 vlastních honiteb. Z toho je téměř 950 v pronájmu, státní podnik tudíž nevynakládá prostředky na jejich správu. Dalších 150 honiteb je ale režijních. V působnosti podniku je také 40 obor, z toho polovina také ve vlastní režii. V současné době LČR provádí inventarizaci rozsahu honiteb a nákladů na jejich správu.

„Všechna opatření jsou vedena snahou zprůhlednit řízení podniku a snížit náklady, nikoli omezit činnost a rozsah péče o les, vodní toky a myslivost,“ upozornil generální ředitel Svatopluk Sýkora. Krize oboru, která se dotýká i hospodaření LČR, podle něj není pro změnu struktury rozhodujícím motivem.

LČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečují o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů metrů krychlových dřeva. Loni LČR vytvořily podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun, a to při tržbách přes osm miliard korun.