"Laboratorní analýzy nyní potvrdily nadlimitní obsah melaminu, a sice ve výrobku Orientální mix – obalované arašídy s kukuřičnými snacky. Dodavatelem potraviny pro obchodní řetězec Ahold byla holandská firma Menken Orlando B.V., potravina však byla vyrobena v Číně,“ uvedla mluvčí Státní zemědělské s potravinářské inspekce Martina Šmídtová.

Konkrétně se jedná o balení 225 gramů s datem minimální trvanlivosti do 14. července letošního roku. Jedná se o šarži 1/9034/8, která čítala přes 4500 balení této potraviny.

"Řetězec Ahold zodpovědně spolupracuje a začal tato opatření plnit neprodleně, proto by již kontaminovaná šarže neměla být na trhu. Stanovený limit na melamin byl však ve výrobku překročen jen velmi mírně, potravina tedy nepředstavuje akutní zdravotní riziko,“ dodala Šmídtová.

Inspekce doposud provedla v souvislosti s melaminem přes 3200 kontrol. Zatím bylo odebráno na čtyřicet vzorků, přičemž Orientální mix byl prvním, který měl nadlimitní množství této nebezpečné látky.