„Naše rozhodnutí je reakcí na hlubokou krizi našeho oboru, která je do značné míry způsobena propadem světového stavebnictví v návaznosti na globální krizi,“ vysvětlil Doubrava.

K propouštění ve firmě může dojít nejprve na konci února. Firma prý nemá příznivý výhled na následující rok. šance na zlepšení stávající situace je prý takřka nulová.

„V naší republice je krize prohloubena nestandardními zásahy státu do podnikatelského prostředí v posledních 5 letech, které dovedly obor do velmi složité situace,“ dodal Doubrava.

Holding CE Wood je největším seskupením v České republice, které se zabývá výrobou, zpracováním a prodejem dřeva. Mateřskou společností holdingu je a.s. CE Wood. Ta v roce 2007 vykázala tržby 3,358 miliardy Kč, její ztráta činila 47,8 milionu korun.