Podle statistiků se jen za devět měsíců letošního roku smluvně uzavřelo přes 16 tisíc zakázek, jejichž hodnota převyšuje 209 miliard korun.

"Podobně jako ve 2. čtvrtletí 2008 měla největší příspěvek k růstu hodnota nově uzavřených zakázek na inženýrské stavby. Jednalo se především o zakázky na výstavbu finančně náročných staveb dopravní infrastruktury, jejíž výstavba je podporována z prostředků evropských strukturálních fondů,“ uvedl ČSÚ.

Statistici spočítali, že průměrná hodnota jedné nově uzavřené zakázky jsou čtyři milióny korun. Meziročně je to o čtyřicet procent více.