"Rozhlasová reklama 'Cenová válka' porušuje platný etický Kodex reklamy, a to tím, že používá negativního vymezování vůči národnostně definované skupině obyvatel," uvedla komise v tiskové zprávě.

V reklamě se mimo jiné říká, že "Diesel Store vyhlašuje cenovou válku vietnamským obchodníkům", přičemž je hlas doprovázen zvukem střelby a lidským křikem.

Komise dodala, že podle kodexu nesmí reklama obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů. "Tuto reklamu lze jednoznačně označit za xenofobní," dodala rada.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu proto současně vyzve zadavatele a šiřitele této reklamy, aby spot již nevysílal.