Antimonopolní úřad chtěl do svého brněnského sídla, kam se loni přestěhoval z pronájmu, nakoupit konferenční a tlumočnický systém. V budově, jejíž rekonstrukce a přístavba stála 170 miliónů korun, je totiž i velký konferenční sál.

Zadal zakázku, vybral vítěze, ale jeden z neúspěšných zájemců si na výsledky soutěže stěžoval. Paradoxně tedy nastala situace, kdy musel ÚOHS jako státní úřad zkoumat zakázku, kterou sám zadal.

Aby byl úřad objektivní, nechal si zpracovat dva posudky. Od pražské advokátní kanceláře a od proděkana Právnické fakultě Masarykovy university v Brně Josefa Kotáska. Podle nich úřad pochybil. Mimo jiné tím, že požadoval uzavření smluv v režimu občanského zákoníku.

ÚOHS v roli zadavatele pak na základě těchto posudků soutěž zrušil. Na nákup nyní už zřejmě nebudou peníze, úřad již proto nebude s nejvyšší pravděpodobností žádné zadávací řízení s obdobným předmětem veřejné zakázky znovu vypisovat, uvedli pracovníci ÚOHS.