V roce 2006 činil deficit veřejných financí podle údajů ČSÚ 2,67 procenta. Státní rozpočet na příští rok navržený ministerstvem financí s deficitem 38,1 miliardy korun má zajistit dosažení deficitu veřejných financí na úrovni 1,6 procenta HDP. V roce 2011 by podle výdajových rámců mohl deficit klesnout až na 1,2 procenta. Strategickým cílem MF je mít vyrovnané veřejné rozpočty do roku 2014.

Ve vládním deficitu a dluhu se odráží hospodaření všech vládních institucí. Patří mezi ně například organizační složky státu, územní samosprávné celky či některé příspěvkové organizace.

Podle maastrichtských kriterií by výše deficitu neměla překročit tři procenta a kumulovaného dluhu 60 % hrubého domácího produktu. Při splnění těchto kritérií je podmínkou pro přejití na jednotnou evropskou měnu.