V areálu je k dispozici celkem 12 obřích zásobníků se strategickými zásobami ropy pro Českou republiku. Celková skladovací kapacita vzrostla otevřením nových tanků na 1,55 miliónu z 1,3 miliónu metrů krychlových ropy.

Zásobníky by měly zajistit dostatek ropy pro případ výpadků dodávek. Takové výpadky postihly Česko v uplynulých dvou měsících, kdy dodávky ropy z Ruska značně kolísaly. Objem strategické zásoby ropy se nyní včetně ropných výrobků udržuje na úrovni 90denní spotřeby.

Mero ČR je vlastník a provozovatel tuzemské části ropovodu Družba a celého ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do Česka. Je i nejvýznamnější společností, která skladuje nouzové strategické zásoby ropy. Vlastníkem a jediným akcionářem firmy je stát.