Rámcovou smlouvu, která to umožní, podepsal za českou stranu ministr vnitra Ivan Langer. Dále byla uzavřena smlouva o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací. Ta má umožnit včasné varování před aktuálními hrozbami, souvisejícími s používáním informačních technologií, či zneužíváním dětí na internetu.

„Zaručuje těsnou spolupráci a informovanost vůči atakům, které v této oblasti hrozí,“ řekl novinářům Langer.

Prodej počítačů se do pěti let ztrojnásobí

Ballmer se v Praze sešel i s majitelem největšího českého internetového portálu Seznam Ivo Lukačovičem. Jednali spolu o možnosti technologické spolupráce v oblasti marketingu a rovněž posilování bezpečnosti dětí na internetu.

Před studenty Vysoké školy ekonomické výkonný ředitel Microsoftu posléze předestřel svoji vizi vývoje počítačových technologií v následujících deseti letech. Rychlý rozvoj předpokládá zejména v oblastech výpočetního výkonu či dostupnosti širokopásmového připojení. Věří také v neomezené možnosti ukládání dat, v  přirozené uživatelské prostředí a přítomnost displeje na každém zařízení.

„Před deseti lety neměla většina lidí mobil, osobní počítač a nikdy neviděla webovou stránku. Stejně se svět změní v následujících deseti letech. Změny budou větší než kdykoliv v minulosti,“ prohlásil Ballmer.

Prodej počítačů by měl podle něj do pěti let více než ztrojnásobit až na jednu miliardu kusů.

Česko ve financování vědy notně zaostává

ČR má podle Balmera šanci stát se technologickým a inovačním centrem regionu. Podle mnoha měřítek však současný český inovační a vědecký potenciál patří mezi nejhorší v Evropě. Důvodem je stále nedostatečné financování vědy a rostoucí odliv mozků. Jak na konferenci zaznělo, v roce 2006 dosáhly v ČR celkové výdaje na vědu a výzkum 49 miliard korun, což představovalo 1,55 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

I přes zvyšování těchto výdajů však ani zdaleka nebude splněn cíl Lisabonské strategie, která členským zemím EU ukládá vynaložit na vědu a výzkum v roce 2010 tři procenta HDP. Nedostatečnost zdrojů na tuto oblast je ještě více patrná při přepočtu na jednoho obyvatele.

Zde se Česko pohybuje na pouhé třetině průměrných výdajů EU. V ČR navíc dlouhodobě klesá podíl výzkumných pracovníků v technických oborech, které tvoří hlavní inovační motor. V počtu podaných patentů na obyvatele v oblasti high-tech je na tom Česko nejhůř z celé EU.