Bývalý prezident harvardských fondů je s Borisem Vostrým od poloviny února souzen v nepřítomnosti u Městského soudu v Praze za podvod a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Kožený se trvale zdržuje na Bahamách. Veškerá obvinění Kožený odmítá a své stíhání označuje za politicky motivované.

Soud se zabývá 110 obchody s cennými papíry, které Kožený a Vostrý uskutečnili v letech 1995 a 1996.

Celý text obžaloby je dostupný na adrese www.kozenyobzaloba.cz.