Počet lidí, kteří tvrdí, že jen obtížně vyjdou se svými příjmy stoupl proti březnu loňského roku o čtyři procentní body na 65% a dostal se tak na úroveň z jara 2000.

Horší hodnocení se za posledních osm let objevilo jen na podzim téhož roku. Subjektivní pocit chudoby, který nemusí odpovídat tomu, že příjem je nižší než stanovené životní minimum, sdílí 35% lidí. Mezi chudé rodiny se určitě zařadilo 8% respondentů, 27% si myslí, že jsou spíše chudí.

Jak v domácnosti vycházíte se současným příjmem?
velmi snadno1%
snadno7%
spíše snadno28%
spíše obtížně38%
obtížně18%
velmi obtížně8%
zdroj: STEM 

Většina se chudě necítí

Obecně převládá pocit, že rodina spíše chudá není (52%). Určitě se jako chudí necítí 13% lidí. Chudou domácností se nejčastěji cítí být senioři (44%), pak lidé ve věku 45 až 59 let (41%), lépe jsou na tom lidé ve věku 30 až 44 let (29% se označilo za chudé) a 18 až 29 let (28%).

„Téměř polovina lidí, kteří žijí sami, bez dětí a partnera, a rovněž polovina bezdětných rodin, v nichž žijí dva a více dospělí, deklaruje pocit chudoby svých domácností či rodin. Mezi rodinami s dětmi pociťuje chudobu pouze třetina,“ přiblížili autoři průzkumu.

Máte pocit, že jste chudá rodina?
určitě ano8%
spíše ano27%
spíše ne52%
určitě ne13%
zdroj: STEM 

„Od výplaty k výplatě“ žije podle STEM 15% lidí, 56% lidí zvládá běžné výdaje a jen obtížně spoří, čtvrtina populace může uspořit i na nákladnější předměty a čtyři procenta obyvatel ČR se v zásadě nemusí omezovat.