Vyplývá to z analýzy O dalším odborném vzdělávání zaměstnanců, kterou provedl Český statistický úřad (ČSÚ)

České firmy si stále více uvědomují, že průběžné zvyšování vzdělanosti a odborné připravenosti zaměstnanců je hlavním prostředkem,  jak zvýšit svoji konkurenceschopnost, říká Josef Kotýnek, analytik ČSÚ.

Podle průzkumu mezi nejvíce firem, které zajištují další vzdělávání patři ty, které mají 500 a více zaměstnanců. Velké firmy zajištují různé kurzy pro své zaměstnance takřka ve sto procentech případů. Největší zájem o školení a kurzy je mezi nevýrobními firmami, tedy mezi těmi, kde největší konkureční výhodou jsou právě kvalitně připravení zaměstnanci.

V kvalifikaci na špičce
Česko v mezinárodním srovnání patří pokud se týká počtu proškolených zaměstnanců a firem k evropské špičce. Různé kurzy absolvuje až 60 procent všech zaměstnaných osob v 70 procentech firem. V Evropě se počet firem, kde se systematicky zaměstnanci školí ať již v profesních dovednostech či v ochraně zdraví nebo životního prostředí, pohybuje kolem 60 procent.

Podle analytiků patří k důvodům tak vysokého firemního vzdělávání pracovní právo, které je v Česku na vysoké úrovni i vědomí toho, že vzdělávání patří k k těm pracovním nákladům, které přinášejí největší efekt. Navíc odborné kurzy zaměřené na ochranu zdraví při práci a při ochraně životního prostředí šetří firmám náklady při eventuálním odškodnění a pokutách za porušení předpisů a způsobené škody.