Jednoznačně největší změnou je možnost klienta odstoupit od úvěrové smlouvy během prvních 14 dnů, pokud se mu podaří najít lepší nabídku u jiné finanční instituce, nebo "pozná", že není schopen spotřebitelský úvěr splatit. Toto pravidlo má omezit přílišné zadlužování některých rodin či občanů.

Sankce za předčasné splácení by se měly snížit

Nová legislativa ovšem dává každému občanovi Evropské unie i možnost předčasného splacení úvěru. U některých úvěrů je to sice možné i nyní, ale mnohdy předčasné splacení provází poměrně značné sankce, které by se podle schválených pravidel měly snížit.

Sankce za předčasné splacení by neměla překročit jedno procento z výše předčasné splátky, pokud zbývá do konce úvěrové smlouvy více než jeden rok. Pokud by to bylo méně než jeden rok, náklady by neměly překročit půl procenta předčasné splátky.

Pokud by si tak český zákazník půjčil 100 000 korun na pět let a po třech letech by se rozhodl půjčku splatit, přičemž by mu zbývalo zaplatit 20 000 korun, sankce by činila maximálně 200 korun. Ve výjimečných případech ovšem může banka klientovi dokázat, že jí vzniká předčasným splacením větší ztráta a sankce tak může být větší. Zákazník bude mít nicméně možnost se s bankou "dohadovat".

Dostupnější úvěry v zahraničí

Legislativa by měla spotřebitelům rovněž zpřístupnit spotřebitelské úvěry v zahraničí. Ty je možné si vzít sice již dnes, ale je to spojeno s řadou administrativních problémů. Nová pravidla však sjednocují podobu úvěrových smluv napříč unií a zahraničním bankám otevírají přístup k registrům dlužníků v jiném státě.

Nová pravidla se týkají pouze spotřebitelských úvěrů, nikoliv hypoték a dalších půjček a ani ne kreditních karet. Pokud legislativu schválí členské státy, měly by jí do svých právních řádů převést nejpozději do konce roku 2009.