Případ, který NSS řešil, se týkal moravského restauratéra, jenž účtoval za platbu stravenkou čtyřprocentní přirážku jako náhradu nákladů za transakce se stravenkami. Česká obchodní inspekce (ČOI) mu za to uložila pokutu 30 000 korun. Městský soud v Praze ovšem pokutu zrušil a Nejvyšší správní soud nyní jeho názor potvrdil.

NSS se při tom odvolal na svůj loňský verdikt, podle kterého mohou podnikatelé požadovat zvláštní poplatky také od zákazníků, kteří hradí služby či zboží prostřednictvím platební karty.

"Stravovací poukázka je náhražka platidla určená k odběru hlavního jídla v rámci pracovního dne. Je zapotřebí tento platební prostředek považovat za ještě více vzdálený hotovým penězům, než je platba platební kartou," uvedl nyní senát s předsedkyní Marií Součkovou.

Stravenky zastupují hotovost, argumentovala neúspěšně inspekce

ČOI přitom pokutu zdůvodňovala údajným znevýhodněním jedné skupiny zákazníků. V argumentaci vycházela z tehdejšího stanoviska ministerstva financí, podle kterého stravenky v obchodním styku zastupují hotové peníze.

Muž se nejprve neúspěšně odvolal k šéfovi inspekce, pak podal žalobu k Městskému soudu v Praze, který pokutu zrušil. Uvedl mimo jiné, že poplatky jsou záležitostí smluvních vztahů obchodníka s vydavatelem stravenek a obchodníka se zákazníkem. Stát by prý do těchto vztahů neměl zasahovat.

"Platbu za zboží stravovacími poukázkami, které nejsou tuzemskými ani zákonnými penězi, může (obchodník) přijmout za jím stanovených podmínek, neboť je pouze na jeho úvaze, zda takovou platbu za cenu zboží přijme," uvedl městský soud.

Soud posvětil i přirážky za platbu kartou

Loni NSS rozhodl, že diskriminační nejsou ani zvláštní poplatky při platbě kartou. Problémem se zabýval na podnět provozovatelů hotelu na Teplicku, jimž ústecká pobočka České obchodní inspekce vyměřila pokutu 7000 korun. Hoteliéři se měli provinit proti zákonu o ochraně spotřebitele tím, že po zákaznících platících kartou vyžadovali tříprocentní přirážku.

V českém právu není zakotvena povinnost obchodníka přijímat platební karty. "Diskriminací ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je třeba rozumět obchodní praktiky, které při srovnatelných transakcích nedůvodně zvýhodňují některé spotřebitele před jinými," uvedli loni soudci. Hotel si prý účtoval pouze zvýšené náklady spojené s bankovním převodem.