Sdružení ROZAM tvoří společnosti Sodexho Pass ČR a Trexima. Jeho úkolem je finanční podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků a rovněž zajištění jednoduchého přístupu a orientace v nabídce vzdělávacích institucí. Malým a středním podnikům by se tak měla zjednodušit práce.

ROZAM se začal rozbíhat od října 2007 v Ústeckém a Zlínském Kraji a také na Vysočině, a v tuto chvíli je tedy pro zájemce  vhodná chvíle na získání dotace.

 "Podnikatelé by neměli váhat a co nejdříve kontaktovat krajského koordinátora ve svém regionu. Ten jim vysvětlí, jak získat dotaci a předá jim veškeré potřebné informace," řekl Karel Pelán ze společnosti Sodexho ČR.

Také upozornil , že  vzdělávací instituce již od poloviny října zadávají své kurzy do databáze dalšího profesního vzdělávání, hned po schůzce s koordinátorem si tedy podnikatelé mohou začít z nabídky vybírat kurzy podle potřeby.

Výhodami jsou přehlednost a průhlednost

Přehled kurzů od nejrůznějších poskytovatelů najdou zájemci soustředěný na jednom jediném místě na internetu. Představitelé malých a středních podniků si tedy jednoduše sami určí na jaký kurz pošlou své zaměstnance. Další výhodou je, že získání dotace na vybraný kurz nevyžaduje od zaměstnavatele žádnou administrativu navíc.

ROZAM řeší i otázku vícezdrojového financování. A to pomocí přehledného a pro uživatele jednoduchého systému poukázek. Ty připomínají na první pohled již v české republice zavedené stravenky, nicméně v tomto případě je zaměstnanci smění za potravu spíše duchovní.

Poukázka také poskytuje vzdělávací instituci zpětnou vazbu na její kurzy a zaměstnavateli přehled o účelnosti kurzu, na který zaměstnance vyslal. Tento systém je podle Karla Pelána již vyzkoušený např. v Belgii či Rakousku.

EU investuje do zaměstnanců

V polovině října byly Evropskou komisí schváleny první operační programy pro současné programovací období 2007 - 2013. Jedním z nich je  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), druhým  Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Do prvního z nich bylo z Evropského sociálního fodu vyčleněno kolem 1,84 miliard eur z ESF a dalších 0,32 miliard eur by mělo plynout z veřejných zdrojů České republiky. Na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) bylo alokováno kolem 1,83 miliard eur z ESF, z českých zdrojů pak dalších 0,32 miliard eur.

Zájemci najdou další informace na webových stránkách www.rozam.cz.