Odhadovaná ztráta představuje výnos, který by podnik získal v následujících letech, kdyby dřevo těžil a prodával za podmínek neovlivněných přírodní kalamitou. Do záporného hospodářského výsledku však kalamita letos podnik neuvrhne.

Orkán ve státních lesích poškodil asi 5,1 miliónu metrů krychlových dřeva, což představuje přibližně dvě třetiny letošní plánované těžby. Zároveň jde o největší kalamitu v historii podniku.

Zatím se podniku podařilo vytěžit přes 4,4 miliónu metrů krychlových dřeva, tedy asi 86 procent kalamity. "Kalamita je na většině území již zpracována, zbývá dokončit práce na jednotkách, na kterých rozsah kalamity překračoval obvyklý roční objem těžby nebo se k němu výrazně blížil," řekl Dolejský. Zejména jde o některé lesní správy v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Přednostně dřevaři těží smrkové dříví, které je nejvíce ohroženo škůdcem kůrovcem. V celé zemi lednový vichr srazil zhruba deset miliónů metrů krychlových dřeva a s likvidací kalamity se potýkají i další vlastníci lesů.