Podle Římana mohou začínající podnikatelé na tomto opatření výrazně ušetřit. Nyní musejí za každý živnostenský list zaplatit 1000 korun, v budoucnu za výpis se všemi živnostmi zaplatí stejnou částku, ale pouze jednou. Například loni se zaregistrovalo 25 tisíc nových podnikatelů, kterým úřady vydaly oprávnění na 45 tisíc živností. Pokud by nová úprava platila již loni, ušetřili by podnikatelé 20 miliónů korun.

Podnikatelé toto opatření vítají. "Podobně jako u obchodního rejstříku se i živnostník musí prokazovat výpisem z živnostenského rejstříku, živnostenský list nenese informaci, zda je stále platný. Proto neexistuje důvod vydávávat jednotlivé živnostenské listy a inkasovat za ně poplatky," vysvětlil prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Nynější podnikatelé se nemusí bát, že budou muset hromadně vyměnit své staré živnostenské listy za nový průkaz. Ten dostanou pouze při nahlášení změn, například trvalého bydliště nebo místa podnikání. Staré umně graficky vyvedené živnostenské listy tak nové průkazy budou střídat postupně.

Spor o povinnou praxi

Další významné ulehčení při vstupu do oboru vidí Říman ve zrušení požadavku na povinnou praxi. Pokud chce dnes například zedník začít podnikat na živnostenský list, úřady po něm žádají nejen doklad o vzdělání, ale i o tříleté praxi. Zaměstnanec přitom takovou povinnost nemá. Napříště bude zedník dokládat pouze vzdělání, praxe nebude třeba.

S tímto opatřením komora ale rozhodně nesouhlasí. "V připomínkovém řízení novely živnostenského zákona budeme požadovat zachování této povinnosti, ukončené formální vzdělání je jedna věc, pro dostatečnou kvalifikaci je ale praxe nutná," podotkl Drábek.

Novela živnostenského zákona by měla být hotova do poloviny tohoto roku, poté ji projedná vláda a parlament a v platnost by měla vstoupit 1. ledna 2008. "To by byl ideální stav, ale znáte náš legislativní proces," zapochyboval o termínu Říman.