"Chceme vzdělávat studenty, kteří k nám přicházejí ze středních škol, tak, aby našli kvalitní uplatnění po skončení studia v těch nejlepších IT firmách, které u nás působí. Studentům nabízíme nejmodernější technologie a umožníme jim získat profesionální certifikace a znalosti pro úspěšné uplatnění v praxi," řekl Zbyněk Čech, předseda klubu Silicon Hill.

Nejlepší studenty chce klub nabízet společnostem z oblasti informačních technologií jako potenciální zaměstnance. Zástupci klubu jsou přesvědčeni, že partnerské firmy, které to myslí s rozvojem informačních technologií v Česku vážně, budou studenty sledovat již v průběhu jejich studia a budou je v rámci svých možností podporovat.

Microsoft IT Academy nabídne v prvním semestru své činnosti dva odborné kurzy věnované vývoji a implementaci webových aplikací, Windows aplikací a serverových komponent. Hlavní přínos úvodních kurzů spočívá ve zvýšení schopnosti absolventů získat u českých IT firem pracovní místa s až o pětinu vyšším platem.

"Silicon Hill je ukázková studentská aktivita, která nahrazuje nedostatečné propojení většiny vysokých škol s praxí," hodnotí spolupráci se zástupci klubu Dalibor Kačmář, manažer akademických programů společnosti Microsoft.