Spotřebitelské ceny v březnu vzrostly ve srovnání s únorem o 0,4 procentního bodu.

Zrychlení bylo zapříčiněno zejména zvýšením cenového růstu u alkoholických nápojů a tabáku, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 9,6 % (ze 6 % v únoru). Mírné zrychlení meziročního růstu nastalo také u potravin a nealkoholických nápojů, rekreace a kultury.

"Přestože se celkově inflace drží na velmi nízkých hodnotách, začínají se pomalu objevovat náznaky jejího možného budoucího zvýšení. Stále se domníváme, že k případnému zvýšení úrokových sazeb přikročí ČNB ve druhém pololetí letošního roku," takto okomentoval poslední ekonomické údaje Filip Štěrba z České bankovní asociace.

Největší vliv na růst cen měly tradičně položky v bydlení

Nejvíce se na meziročním růstu spotřebitelských cen podepsaly ceny bydlení, vody, energie, paliva. Vodné se zvýšilo o 6,4 %, stočné o 6 procent, ceny elektřiny byly vyšší o 7,9 % a tuhých paliv o 15,4 %.

Čisté nájemné vzrostlo v bytech s regulovaným nájemným o 8,3 % a v bytech s tržním nájemným o 1 procento.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru stejně jako v lednu 2,1 procenta. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 9,0 %) a Lotyšsku (o 7,2 %), nejméně na Maltě (o 0,8 %).