"Jedná se o odpověď na náš dopis, který jsme posílali v prosinci. Je to v podstatě pokračování debaty s Evropskou komisí, která trvá bezmála už čtyři roky," řekl Novinkám mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP)Jakub Kašpar. Upřesnil, že ve středu proběhne jednání mezi MŽP a ministerstvem pro místní rozvoj. "Po tomto jednání za Českou republiku odpovíme," dodal.

"Dopis v podstatě shrnuje tři a půl roku jednání mezi vládou, ministerstvy a Direktorátem pro regionální rozvoj. Vypadá to tak, že tři z projektů, tedy Olše, Táborsko a Jihlavsko, odpovídají představě EK. Ty ostatní nikoli," řekl Novinkám Bursík s tím, že jednání budou pokračovat.

Ministr řekl, že celý problém víceméně zdědil. "Vůbec mě to netěší a už vůbec se mi nelíbila ta vnitřní kritika, která odesílání dopisů do Bruselu doprovázela a kterou jsem pokládal za nesolidní," dodal.

"Sám mám s provozními smlouvami problém, to byl také důvod, proč jsem v první fázi odmítl projekty podepsat, " vysvětlil ministr.

Bursík: "Bude to problematické"

"Podle mého názoru má veřejný subjekt, tedy obec nebo kraj, který uzavírá s privátním investorem nějakou smlouvu, z principu požadovat její transparentnost, protože hospodaří s veřejnými prostředky. Bohužel tomu tak není, smlouvy byly uzavřeny během takového toho divokého období v devadesátých letech," upřesnil ministr.

Výsledek jednání moc pozitivně nevidí. "Nevím nevím. Když to jednání se už vede tři a půl roku a výhrady jsou ke smlouvám, které jsou již uzavřeny, tak pak do toho může stát stěží vstupovat. Bude to problematické," poznamenal Bursík.

EU vadí znění provozovatelských smluv

EK kritizuje fakt, že smlouvy mezi městy a provozovateli vodohospodářské infrastruktury jsou podle ní uzavřeny na příliš dlouhou dobu a nezaručují dostatečný příliv investic. Vadí jí také, že nezaručují, že provozovatelé nevyužijí evropských peněz k svým vlastím účelům. České ústupky nejsou podle EK dostatečné

Česko sice již komisi jednou ustoupilo, aby získalo dotace pro čtyři hospodářské projekty v hodnotě zhruba 1,7 miliardy korun, ale v nebezpečí se opět ocitly projekty další.

Vláda navrhla nová opatření, ale generální ředitel EK pro regionální rozvoj Dirk Ahner je v dopise Bursíkovi odmítl. "Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že navržená opatření neodrážejí porozumění smlouvě o financování vodohospodářských projektů z kohezního fondu," uvedl Ahner.

EK vyzvala Česko, aby předložilo nová doporučení

ČR přislíbila, že v některých projektech znovu uskuteční výběrová řízení na provozovatele infrastruktur, ale podle EK je nedostatečně zaručena průhlednost takových řízení.

Druhá výtka je směřována na délku smluv mezi provozovateli vodohospodářské infrastruktury a například městy. V současnosti nejsou výjimkou smlouvy s dobou trvání kolem 25 let. Česko přislíbilo, že se některé pokusí zkrátit na deset až 15 let. Ahner ale tvrdí, že je to naprosto nedostatečné.

Komise Česko zároveň vyzvala, aby předložilo nová doporučení, která by měla posloužit jako podklad společné komisi EK a české vlády, jež bude o jednotlivých projektech do značné míry rozhodovat. "Věřím, že tento mechanismus nám pomůže nalézt přijatelné řešení, které zajistí budoucí financování vodohospodářského sektoru v České republice," uzavřel Ahner.