"Nový ředitel chce především zjednodušit administrativu spojenou s výstavbou silničních staveb a zvýšit každoroční přírůstek dálnic a silnic první třídy," uvádí se v prohlášení ŘSD.

Brunclík vystudoval obor vodní stavby na ČVUT a v posledních 17 letech působil na vedoucích pozicích ve stavební společnosti Subterra.

Ředitelství silnic a dálnic je státní příspěvková organizace, která pro stát zajišťuje správu, údržbu, opravy a výstavbu dálnic a silnic první třídy.