Přimíchávání tak začne o půl roku později, než se dosud počítalo. Důvodem odkladu je podle ministerstva životního prostředí potřeba dobře připravit kontrolní mechanismus. Novelu musí ještě projednat parlament a podepsat prezident republiky. Vláda již dříve rozhodla, že biopaliva nebude dotovat.

Biosložky se nemají přidávat plošně do každého litru pohonných hmot, protože by to odporovalo evropským směrnicím, které se týkají diskriminace fosilních paliv. Přimíchávání má být objemové, kdy subjekty dodávající pohonné hmoty musejí z celkové dodávky nahradit stanovený podíl biopalivy. V roce 2008 má jít nejméně o dvě procenta a v roce 2009 nejméně 3,5 procenta.

Dořešen zatím není kontrolní systém. Podle Bursíka se ale ČR hodně inspirovala v Německu. Kontrolu by měli provádět celníci, a to v daňových skladech. Sankce bude dva miliony korun za neplnění evidence a 75 korun za každý litr biopaliv, který měl subjekt v rámci svého podílu na trh dodat, a neučinil tak. Do konce května mají úřady podle zadání vlády navrhnout přesnou podobu kontrolního mechanismu.

Nahrazování fosilních paliv biopalivy vyžadují směrnice EU. Podle Bursíka je cílem vlády snížit závislost země na dovozu ropy, snižovat emise skleníkových plynů a vytvořit prostor pro nepotravinářské užití zemědělské produkce.

Do nafty se má přidávat metylester řepkového oleje, který už se v ČR řadu let produkuje, a do benzinu biolíh. První kapacity na jeho výrobu byly otevřeny loni.

Jak je to s biopalivy

Biopaliva na našem trhu nejsou žádným nováčkem. Byla prodávána například Směsná motorová nafta s podílem metylesteru 31 %, která však na našich čerpacích stanicích skončila 31. prosince 2006. Důvodem je ekonomická výhodnost. Podpora těchto paliv totiž k tomuto datu skončila, takže výrobcům se nevyplatilo tuto naftu nabízet. Pokud tedy dnes někde na směsnou naftu narazíte, jde spíš o doprodej.

Lidé mají proti biopalivům jistý odpor. Říká se, že například bionafta se zakaluje a je agresivní vůči tesnícím materiálům. "Pokud budeme mluvit o stoprocentních koncentracích biopaliv či vysokých koncentracích, jako je například palivo E85 (85 % biolihu a 15 % benzínu) či čistý metylester (vyroben z řepky olejné), pak to pravda je. Tato paliva jsou agresivnější vůči pryžovým těsnícím prvkům," potvrdil Novinkám Vladimír Třebický z Ústavu paliv a maziv. Zároveň však dodal, že v navrhovaných koncentracích dvou a tří procent je tento problém téměř nulový.