Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) navrhl vládě projednání novely obou zákonů, které by osobám z členských zemí EU usnadnily přístup k zemědělské půdě v ČR, odložit. "V našem národním zájmu je, aby podmínky pro prodej zemědělské půdy ještě po nějakou dobu zůstaly nastaveny tak, jak jsou nyní," uvedl Gandalovič.

Jak Právu řekla mluvčí MZe Táňa Králová, "důvodem předložení novel zákonů je povinnost Česka sladit podmínky nabývání pozemků s legislativou Evropské unie", tedy umožnit prodej státní půdy i občanům zemí EU, kteří nežijí v tuzemsku, ale splňují další zákonné podmínky.

Cizincům by stačila registrace

Podle novely by zájemcům z jiných zemí EU, kteří by chtěli v ČR koupit zemědělskou půdu, stačilo zaregistrovat se jako zemědělský podnikatel u místně příslušné zemědělské agentury. Zrušena by byla podmínka tříletého trvalého pobytu v ČR a odpadl by rovněž požadavek prokázat bezúhonnost, odbornou způsobilost a znalost českého jazyka, uvedlo tiskové oddělení MZe.

Podmínka minimálně tříletého pobytu podle odborníků odporuje přístupové smlouvě. Podle dohodnutých pravidel totiž musejí pro samostatně hospodařící zemědělce z EU, kteří se chtějí usadit a bydlet v ČR, platit stejná pravidla jako pro české občany.

Brusel na splnění této podmínky tlačil již před vstupem Česka do EU, ale v přístupové dohodě nakonec zůstala klauzule o přechodném sedmiletém období, po které cizinci nemohou zemědělskou a lesní půdu nakupovat.

Tato podmínka je ale podle kritiků do značné míry formální právě proto, že nákup půdy má být otevřen soukromě hospodařícím rolníkům z EU. Jejich přístup k pozemkům je proto ztížen dalšími podmínkami v domácích předpisech.

České svazy zemědělců novelu odmítají

Cizinci doposud zákaz nabývání pozemků v Česku různě obcházeli, a to buď prostřednictvím nastrčených osob s českou státní příslušností, které pro ně pozemky nakupovaly, nebo zakládáním společných podniků většinově vlastněných českými občany.

Novelou devizového zákona a zákona o privatizaci státní půdy se zabývala předchozí vláda ČSSD již loni v lednu, kdy jednání přerušila s tím, že nová úprava by do voleb nestihla projít Sněmovnou. Proti snazšímu přístupu cizinců k české půdě se již dříve vyslovila Agrární komora, Zemědělský svaz i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Novelu ještě musí projednat a přijmout Parlament a podepsat prezident.

Rolníci v tuzemsku z 90 procent hospodaří na půdě pronajaté. Omezení pro cizince je má chránit před tím, aby jim pozemky nevykoupili kapitálově silnější zahraniční zájemci.