"U předloženého návrhu nelze vyčíslit finanční dopady do státního rozpočtu," uvedl poslanec ODS Pavel Svoboda, který je jedním z předkladatelů novely. Nelze totiž předpokládat, kolika manželství se nešťastná událost úmrtí dotkne. "Z případů roku 2006 lze usoudit, že půjde řádově o desítky případů, a tedy dopad do státního rozpočtu bude řádově v desítkách až stovkách tisíc korun," uvedl již dříve Svoboda.

Společné zdanění musí podle současného znění zákona uplatnit každý z manželů ve svém zdaňovacím přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě. Předkladatelé ale upozorňují, že pokud jeden z manželů ve zdaňovacím období zemře, není tato podmínka splněna, ačkoli manželé v uplynulém roce společně vyživovali dítě. Předkladatelé proto chtěli novelou zmírnit tuto tvrdost zákona.

Sněmovna přitom nepřijala návrh sněmovního rozpočtového výboru, podle kterého měly mít finanční úřady dvojnásobnou lhůtu na to, aby v případě společného zdanění manželů vrátili přeplatek na dani z příjmů. Nyní platí třicetidenní lhůta.