Pokuta bude tvořena součtem sumy za ušlý zisk ten den a pevné šestimiliónové pokuty ze smlouvy. Denní zisk z provozu mýtného by měl tedy činit kolem osmi miliónů korun.

Kapsch na sankce poskytl státu bankovní záruku ve výši 660 miliónů korun. To je 21 procent ceny dodávky první etapy. Původní smlouva mluvila o 7,5 procenta. Pokud ministerstvo záruku vyčerpá, vypoví Kapschi smlouvu.

Chybějící dokumentace

Kapsch zatím stále nedodal ministerstvu dopravy všechny potřebné dokumenty k systému. Jde například o certifikáty k použitým materiálům nebo testovací protokoly. Podle Hodače stát takový systém nemohl převzít bez dalších garancí. Kapsch proto předá ministerstvu právně závazné prohlášení, kde bude garantovat, že systém má všechny náležitosti vyplývající ze smlouvy.

Součástí prohlášení bude i seznam vad a nedodělků, které systém zatím vykazuje, ale které nebrání v provozu. Na základě tohoto prohlášení stát systém převezme k 1. lednu 2007. Během dalších 30 dnů může Kapsch seznam vad doplňovat. Za nedodělek se považuje i každé náhradní řešení, tzn. že Kapsch musí státu mimo jiné předložit seznam všech naftových agregátů. Za jejich provoz převzal Kapsch plnou zodpovědnost.

Stát může udělit i další pokuty

Za neodstraněné nedodělky hrozí Kapschi další sankce. Pokud do roka firma neodstraní 90 procent vad, zaplatí za každou z nich 20 000 korun denně. Pokud Kapsch vady neodstraní do roka a půl, hrozí mu sankce tři milióny korun za každý den a každé náhradní řešení.