Ministr je přesvědčen, že strop nájemného v jednotlivých městech určí sám trh a konkurence vlastnického bydlení s hypotečními úvěry, uvedla Víšková.

Naproti tomu nájemníci počítají s tím, že i v budoucnu bude zachována určitá míra mírou regulace.

Gandalovič a Taraba se ale shodli, že otázky právních vztahů mezi nájemníky a pronajímateli po roce 2010 je třeba začít řešit v dostatečném předstihu a za účasti všech stran. "V roce 2010 skončí platnost zákona z letošního roku, který upravuje jednostranné zvyšování nájemného. Už teď se ale musíme začít vážně zaobírat otázkou, co by mělo následovat," řekl Gandalovič.

V lednu většina majitelů domů poprvé zvýší činže podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Růst je rozvržený až do roku 2010.