Jen v rozpočtu na příští rok na tyto akce půjde okolo dvou miliard korun. Mnoho let se proto vede mezi ekonomy a politiky spor, zda takové drobné investiční výdaje, krytí nákladů na různé rekonstrukce budov, opravy jídelen a budování fotbalových stadiónů do rozpočtu patří.

Z hlediska funkcí státního rozpočtu, který má zakládat strategické záměry země, pomáhat zvyšovat vzdělanost občanů a jejich kvalifikaci, budovat dálnice atd. je to nesystémové a špatné, shodují se. Ale současně se jedná o investice, které jsou dobře kontrolovatelné a přečiny při využívání státních prostředků snadno postihnutelé finančními úřady.

Body pro politiky

Takovéto drobné akce v regionech, na které místní úřady, obce ani kraje nemají peníze, výrazně přispívají ke zlepšení kvality života právě v regionech, tvrdí politici.

Není lepší prevence před drogami a alkoholismem než možnost, aby se teenageři místo do hospod mohli stáhnout na pěkná sportoviště, hrát squash či jezdit na prkně.

Koupaliště hrazené ze státního rozpočtu nikomu neublíží, naopak může pomoci i rodinám s dětmi trávit smysluplně čas. Investice do úpravy náměstí se stokrát vrátí v turistickém ruchu, ten zase vytvoří i na vesnicích nové pracovní příležitosti, tvrdí propagátoři podílu státu a jeho rozpočtu na obdobných akcích.

Ekonomové jsou proti

Možnost, aby občané a starostové mohli požadovat po rozpočtu peníze na svoje lokální záměry, je třeba zrušit či omezit, tvrdí naopak kritici tohoto rozpočtového pravidla. Možnost profinancovat takové akce slouží jen jako "poslanecké pomníčky". Poslanci napříč politickým spektrem totiž podporují a prosazují akce ne podle významu, ale podle toho, zda se nacházejí v jejich volebních obvodech. Je to vlastně placení jejich kampaně ze státních prostředků, tvrdí ekonomové.

Podle nich podpora těchto akcí bez analýzy skutečné potřeby navíc prohlubuje rozestavěnost.

Kritici "poslaneckých pomníčků" poukazují i na možnost zneužívání těchto dotací obcím. Kontrola je nedostatečná, je zde možnost korupce a zneužití. Často se jedná o akce, které představují jen vyhození peněz do vzduchu, jako je budování aquaparků tam, kde není voda. Dotace do fotbalu, kde se to jen hemží korupčními aférami, je rovněž problematická, říkají představitelé české pobočky Transparency International.

Zastánci rovných příležitostí poukazují na to, že pokud obec prosazuje nějakou investici, je určena jen mužům - opravy stadiónů, hospod, parkovišť. Nikdo nemyslí na to, aby se na vesnici stavělo a budovalo něco pro ženy.

Východiskem analýza

Rozpočtová pravidla umožňují tyto investiční akce do rozpočtu zařazovat, občané mohou o příspěvky žádat, poslanci mají právo prosazovat zájmy svých obvodů. Je možné tato pravidla změnit. Podle expertů existuje ale ještě další cesta: spojit požadavky na investiční dotace s programy rozvoje regionů, využít tyto prostředky na investice podporované z fondů EU či s podporou zaměstnanosti.

"Problém je v tom, že o podobných regionálních investičních akcích se roky vedou spory, aniž zazněl jediný návrh, jak tuto praxi změnit a zlepšit. To je přitom ten klíčový problém," připomíná ekonom Jan Švejnar.

Akce, na které občané také požadují příspěvek ze státního rozpočtu Propagaci golfu Přilby pro místní hasiče Zateplení trávníku fotbalového hřiště Festival humoru Národopisné slavnosti v obci Opravu budov, které jsou určeny k privatizaci Výstavbu aquaparku, bez zajištnění dostatku vody a technického zázemí Výstavbu středověké vesnice Výměnu oken Výměnu sporáků ve školní jídelně Opravu zdí soukromé tělocvičny Propagace literárního spolku.