V souvislosti s rozhodným okamžikem v letošním sčítání, který nastane o půlnoci z pátku na sobotu, kdy se rozběhne vyplňování sčítacích formulářů, Marie Radolfová zodpovídala dotazy ohledně papírových i elektronických formulářů.

Josef Škrabal se zaměřil na dotazy týkající se organizace a metodiky sčítání. Oba hosté samozřejmě odpovídali i na obecné dotazy, které se sčítání týkají.

Jak vyplývá z aktuálních statistik, které získal Český statistický úřad (ČSÚ) od České pošty, skoro třetina lidí v ČR bude vyplňovat sčítací formuláře na internetu.

Celkem 30 procent lidí tedy odešle formuláře elektronicky přes internet, 58 procent lidí odešle formuláře v obálce, kterou si vzali od sčítacího komisaře, a 12 procent lidí si domluvilo opětovnou schůzku se sčítacím komisařem a budou mu chtít vrátit formuláře osobně.

Sčítání lidu je nejrozsáhlejším a nejkomplikovanějším šetřením, které vůbec statistika zná, a úkolem ČSÚ je tedy získat co nejpřesnější data.

Chyby se dějí

Oba hosté se věnovali možným chybám, které jdou na vrub sčítacím komisařům. Jedná se například o vysvětlivky, které by každý občan měl dostat. Pokud chybí obálka, lze formuláře odevzdat i samotné na sběrném místě České pošty. Jestliže nebyl formulář předvyplněn, člověk ho může vyplnit sám. Stížnosti budou předány České poště.

Radolfová připomněla, že sčítací komisaři budou formuláře roznášet až do pátečního večera (25. 3.), do té doby by se měli každému pokusit formuláře dvakrát osobně doručit. „Pokud dotyčného dvakrát nezastihli, čekají na něj formuláře až do 14. dubna k vyzvednutí na tzv. sběrném místě, což je v praxi jedna z větších poboček České pošty v regionu,“ uvedla Radolfová s tím, že pokud se komisař ještě nepokusil dvakrát formuláře doručit, člověk nikam nemusí chodit a dál má na komisaře čekat.

„Pokud by to nestihl do rozhodného okamžiku, je podle zákona povinností sčítacího komisaře opakovat doručení formulářů nejpozději do 10 dnů od rozhodného okamžiku. Jestliže Vám formuláře nebudou doručeny kvůli chybě komisaře, určitě se nemusíte obávat pokuty,“ dodala Radolfová

Na odevzdání čas do 14. dubna

Server pro elektronické formuláře bude spuštěn v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 25. na 26. března, možnost odevzdat všechny formuláře trvá až do 14. dubna. Hosté rovněž připomněli, že odpovědi na všechny otázky by měly být platné k rozhodnému okamžiku. Jestliže by se dotyčný při vyplňování přepsal, rozhodně mu sankce nehrozí.

Číslice se ve formuláři píší zleva doprava, jen budou zarovnány k pravému okraji. Aby se eliminovaly duplicity, probíhají v databázích kontroly podle rodného čísla, případně dalších údajů.